Saturday, 2 March 2013

Mello Weekend

Så Andra Chansen kom till Karlstad och så gjorde även Jonas från Stockholm från Piteå (oklart det där om vad man ska säga om nån kommer från någon annanstans än den bor). För oss Karlstadbor är förmodligen Andra Chansen det största som hänt oss sedan Beatles gjorde sin första utlandsspelning här på 60-talet, i aulan på min gamla skola, som förband åt Sven-Ingvars. Detta är faktiskt inget skämt. Hur som helst så måste man ju visa upp staden när den glittrar som vackrast. Faktum är att Karlstad Kommun till och med skjutit in pengar till lite glitter - mellopynt. Statyn på Stora Torget, som för övrigt en gång blivit utnämnd till Sveriges fulaste, fick sig lite färgglada scarfes och ett glittrigt höftskynke. FEELING IT!
Trevlig helg med trevligt sällskap!
___

So Swedish Melody Grand Prix came to Karlstad and so did Jonas from Stockholm from Piteå (unclear what you should say if someone lives somewhere other than they're from). To us Karlstad residents the Grand Prix is probably the biggest thing to happen to us since Beatles did their first gig outside of the UK here back in the 60:s, in the auditorium at my old school. That's actually not a joke. Anyway, you have to show off your town when it glitters in it's beauty. As a matter of fact Karlstad have been decorated - the statue at the town square, which once was named the ugliest in Sweden, got some funky scarfes and a glittery skirt. FEELING IT!
Nice weekend with nice company!

___


Anton Ewald i MitticityNo comments:

Post a Comment