Thursday, 25 April 2013

Audition for Arts Educational Schools

Så jag kom hem från London på torsdagseftermiddagen och åkte sen över sex dagar senare igen. Varför detta flängande? För att det känns bäst. Det är skönt att vara hemma och kunna fokusera på nästa audition och spara alla pengar som går. När jag nu reste till London igen så hade försommaren verkligen kommit. Amen mums asså. Fett skönt! Den här vackra dagen tog jag mig ur sängen och hoppade på District Line ut till Chiswick, ett väldigt fint område i västra London. Parkerna var gröna, träden blommade och människor åt sin lunch i gräset. Här ligger Arts Educational Schools, eller ArtsEd som det förkortas. Vilket läge.
    Jag klev bara in och tänkte: nej. Jag vet inte varför. Någonting kändes bara inte rätt. Jag intalade mig själv att jag var larvig och tänkte att jag naturligtvis ska göra mitt allra bästa på min audition och riktigt känna efter under dagen. Skolan är trots allt en mycket fin skola som huserar många elever i olika inriktningar. Det var stora byggnadsställningar runt om skolan och mycket buller - Andrew Lloyd Webber hade just skänkt 4,5 miljoner pund att rusta upp skolan; det är musikalkungens skola nämligen. Inte undra på att man snubblade över musikalartister i korridorerna.
    Den här kursen på skolan inriktar sig mycket på film och kamera, för att riktigt förbereda sina elever för dagens industri, där nästan 70% av en skådespelares jobb sker på skärmen. Vi värmde upp med världens klistrigaste ramsa som suttit på hjärnan ända sen dess. Scrolla ner och kolla in min Youtube-vlog och få ett smakprov! Jag gjorde min audition för två trevliga damer som gav mig insider tips på hur jag kan låta ännu mer engelsk (hemlis!) och det var det. Och det var just det. Det. Det är lite tråkigt att det börjar kännas så - Det var det. Det ska ju mer kännas såhär: GAAAAAWOHOOOOO! Så som det gjort på andra auditions.

När jag åter kom hem till Sverige hade jag fått ett brev från LAMDA som jag gjorde audition för i Mars. De sa tack, men nej tack. På måndagen efter fick jag ett brev från ArtsEd. De sa tack, men nej tack.

BAM. Skolorna i London stänger sina dörrar för mig, och jag undrar naturligtvis varför. Och inget får man veta. Hur som helst så tar jag fler och fler steg närmre New York för var dag som går. Tänk om det blir det i slutändan? Scary!

___

So I came home from London on Thursday afternoon and then went over six days later again. Why this bustle spirit? Because it's for the best. It's good to be home and be able to focus on the next audition and save as much money as possible. When I traveled to London again, early summer had really arrived. Yummy mummy. Really nice! This lovely day I crawled out of bed and jumped on the District Line to Chiswick, a very nice area in West London. The parks were green, the trees bloomed and people had their lunch in the grass. Here lies the Arts Educational Schools, or ArtsEd as it is abbreviated. Nice location.
    I just stepped in and thought: no. I do not know why. Something just did not feel right. I told myself that I was silly and that I would of course do my very best at the audition and feel the vibe throughout the day. The school is after all a very nice school that houses many students in various specializations. There were huge scaffolding around the school and very noisy - Andrew Lloyd Webber had just donated 4.5 million pounds to renovate the school, since it's actually his schools. No wonder I stumbled over musical artists in the hallways.
    This course at the school focuses a lot on film and camera, to properly prepare their students for today's industry, where nearly 70% of an actor's job is on the screen. We had a warm-up with the stickiest chant in the world, it's been stuck on my brain ever since. Scroll down and check out my YouTube vlog for a taste of it! I did my audition for two nice ladies who gave me insider tips on how to sound even more English (secret!), and that was it. And it was just that. It. It's a bit sad that it's starting to feel like that - That was it. It is supposed to feel more like this: GAAAAAWOHOOOOO! As it has at the other auditions.

When I came back home to Sweden, I had received a letter from LAMDA where I auditioned in March. They said thanks but no thanks. On the following Monday, I received a letter from ArtsEd. They said thanks but no thanks.

BAM. Schools in London are closing their doors at me, and I wonder why, of course. And I don't get any feedback. So for each day, I'm taking one step closer to New York. What if it's New York in the end? Scary!

Audition tour:
AMDA - Accepted
AADA - Accepted
RADA - Recalled
LAMDA - Rejected
CSSD - Rejected
UAL - Rejected
ArtsEd - Rejected
Guildhall

___


___

Vlog

Wednesday, 17 April 2013

Audition at Drama Centre

På min lilla Londonresa den här gången skulle jag hinna med två auditions. Igår avverkade jag en rolig och produktiv dag på Central, och idag tog jag mig glad i hågen till Kings Cross och Central Saint Martins College under University of the Arts. Här huserar nämligen Drama Centre, en svenskt grundad dramalinje som producerat Pierce Brosnan och Colin Firth, bl.a.  Åh vad trevligt, tänker ni. Det tänkte jag också.
    Tidigt på morgonen samlades vi, en skara drömmande skådisar, för att gå in och exploatera oss för panelen i det lilla konferensrum där våra auditions ägde rum. Jag läste två monologer, som vanligt en Shakespeare och en modern text, varpå vi allihop fick vänta i tre timmar på resultatet som skulle annonseras via en lista som sattes upp på dörren till konferensrummet senare på eftermiddagen. Old school. Där hittade jag mitt namn, och det betydde att jag fick stanna kvar på andra delen av auditionen, där det var meningen att jag skulle träffa lite fakultet från skolan och jobba med en av mina texter. Vilket jag gjorde minst sagt. Eller kanske dissekerade vore ett mer passande ord.
    Ja, kära nån, vilket liv det blev i det lilla konferensrummet. Det var min första audition som jag blivit tillsagd fyra gånger för att jag talade för fort, korsförhörd om min karaktär Benedikt och även liknad vid en sköldpadda. För er som vill ha en mer utvecklad redogörelse av denna händelse kan scrolla ner och kika på min Youtube-vlog angående just detta. Men allt som allt så var det en trevlig dag, trots att jag åkte ut efter denna del av auditionen. Men what the heck liksom. Jag gjorde mitt bästa! Som alltid.

___

At my little London trip this time I was going to fit in two auditions. Yesterday I had a fun and productive day at Central, and today I went, beaming like the sun, to Kings Cross and Central Saint Martins College under the University of the Arts. They house the Drama Centre, a Swedish based drama school, which has produced Pierce Brosnan and Colin Firth, among others. Oh, that's nice, you say. Yeah, me too.
    We gathered early in the morning, a bunch of big-dreaming actors, to exploit ourselves for the panel in the little conference room where the audition took place. I read two monologues, my usual Shakespeare and modern one, after which we had to wait three hours for the result which would be announced through a list on the door later that afternoon. The old-school way. My name was on it, which meant that I was recalled to the second part of the audition, where I was to meet with some of the fackulty to work on one of my speeches. Which I did. Or dissected it, perhaps would be a better description of it.
    Oh dear, what went down in that conference room. It was the first audition where I have been told off four times for speaking too fast, examinated about my character Benedick and also compared to a tortoise. For those of you who want a more detailed review of this can scroll down and check out my vlog-post on Youtube about this. But all in all I had a great day, even though I was cut after this second part of the audition. But what the heck. I did my best! As always.

___

___

Check out my vlog

   

Tuesday, 16 April 2013

Audition at Central

AMDAAADARADALAMDA!
    Så låter det om man snabbt och högt rabblar de fyra skolor jag nu hunnit avverka på min stora audition tour. Sammanlagt gör jag audition för åtta skolor, och för de som kan räkna så är jag således klar med hälften. Nästa skola på listan var Central School of Speech and Drama - denna mystiska skola i nordöstra London som jag tills nu vetat så lite om.
    Reste från Göteborg där jag träffade både Linnescha och Snibben innan jag flög över till den lilla ön som är Storbritannien. Klockan nio på tisdagsmorgonen skulle jag vara redo på Central för min auditiondag, och vilken dag det blev sen!
    Dagen på Central var som en dag på skolan. Vi började med en snabb uppvärmning där vi gjorde såna där typiska teatergrejer som att låtsas vara träd och sånt. När man tänker på att det är det jag kommer spendera hundratusentals kronor i studiekostnader på, så kan man börja skratta. Men ack, så viktigt det är. Efter det hade vi en workshop där vi sjöng och gjorde övningar, varpå vi fick läsa våra monologer. Efter det var det lunch innan vi blev återkallade till salen där vi börjat. Där fick man veta om man var fri att gå, eller om man skulle stanna kvar. Jag blev ombedd att stanna kvar. Vi fick gå upp och träffa dramalärarna igen och jobba med våra texter ur lite nya infallsvinklar, och även jobba med varandra. Tadaaa. That's it.
    Jag gick inte vidare.
    Fick besked inte så långt efter min audition. Det var synd, för jag gillade verkligen Central, jag blev positivt överraskad av denna lilla pärla i Swiss Cottage, kunde verkligen se mig själv växa och utvecklas där. Tråkigt. Men sånt är livet, ey!

___

AMDAAADARADALAMDA!
    That's how it'll sound if you babble the four schools I've auditioned for so far on my big audition tour. I'm auditioning for eight schools in total, and for those who know their maths, you realize I've come halfway. Next school on the list was Central School of Speech and Drama - this mystical school in northwest London I've known nothing about until now.
    I traveled from Gothenburg where I met both Linnescha and Snibben before I flew to the little island that is Britain. I had to be ready for my audition at Central at 9AM the following day, and what a day it was!
    The day at Central was a day at the school, on the course. We started out with a quick warm up where we did those typical acting exercises, like pretending to be trees. Realizing that this is what I'll be spending my precious moolah on, it does trigger some laughs. But oh, the importance of it. After the warm up we had a workshop where we sung and did further exercises, and then we did our monologues. Then followed lunch before we all gathered to find out who could go home and who should stay. I was asked to stay. We got to see the drama teachers again to work further on our speeches, and work with each other. Tadaaa. That's it.
    I was not recalled after this.
    I got the results not too long after my audition. It was a shame, because I really liked Central, I was pleasantly surprised by this little gem in Swiss Cottage, I really could see myself grow and develop there. Too bad. But hey, that's life!

___

Gothenburg

Central

Old Compton Street

Piccadilly by night

___Check out my vlog on Youtube