Monday, 28 January 2013

Accepted at AMDA!

"Du har fått brev från AMDA", säger Mamma när hon kommer innanför dörren med posten.
Relativt lugn låter jag det ligga på bordet några minuter innan jag metodiskt sprättar upp det. Ur kuvertet glider en mapp. Inuti mappen finner jag flera olika dokument. På det översta i högen läser jag:

"Dear Olle,
I am pleased to inform you that you have been accepted for admission to AMDA College and Conservatory of the Performing Arts. Based on the result of your audition, we are offering you acceptance in the Studio Certificate Program. We offer you a unique opportunity to participate in a vital and comprehensive curriculum in one of the world's most important and exciting cities."

Jag kände att det var startskottet på något nytt, då när jag gjorde audition för AMDA. Inte bara det att min audition gick väldigt bra, utan det kändes i hela kroppen som att 2013 på riktigt är året då det kommer hända saker. Från att från förra året söka endast en scenskola i Stockholm, skulle jag nu söka hela åtta skolor i New York och London. Och allt har börjat på bästa tänkbara sätt; jag har kommit in på den allra första!

Vad innebär det här nu då? Jo, det innebär att jag nu är garanterad en plats på AMDA i New York till hösten, där jag i så fall kommer gå en tvåårig skådespelarutbildning. Efter det kan jag välja helt fritt om jag vill gå två år till - i Los Angeles. Förutom att jag blivit antagen har jag även tilldelats ett årligt stipendium på ett antal tusen dollar som förnyas för varje år. Jag är jätteglad, och stolt!

"När åker du?" frågar vissa nu.
Ja, riktigt så enkelt är det ju inte. Vi får inte glömma att jag har sju auditions till andra skolor kvar, både i New York och London. I ett drömscenario kommer jag i slutet att kunna välja mellan olika skolor - beroende på vad jag vill med min utbildning. Men sen ska jag även ansöka om uppehållstillstånd (Visa), stipendier, lån och bidrag för att försäkra mig om att jag kommer kunna betala den hiskeliga kursavgift som AMDA tar ut. Jag är såklart fast besluten om att jag kommer hitta ett sätt att fixa allting på - jag skulle aldrig tillåta mig själv att gå miste om en sån här chans. Om jag nu inte kommer in någon annanstans så vet jag vart jag kan ta vägen. Det är med upprymdhet som jag tänker på hösten och vet att jag kommer ta tag i min karriär på allvar.

___

"You've got a letter from AMDA" Mum says as she comes through the door with the post.
Rather calm I let it rest on the table before I methodically rip it open. Out of the envelope falls a folder. Inside the folder there are several documents. On the first one I read:


"Dear Olle,
I am pleased to inform you that you have been accepted for admission to AMDA College and Conservatory of the Performing Arts. Based on the result of your audition, we are offering you acceptance in the Studio Certificate Program. We offer you a unique opportunity to participate in a vital and comprehensive curriculum in one of the world's most important and exciting cities."

I felt like it was the start of something new, back when I did my audition for AMDA. Not just that the audition went well, my whole body just told me that 2013 will be the year when things will start happening. From applying to only one school in Stockholm last year, I was about to audition for eight schools in New York and London. And everything has started off in the best way possible; I've been accepted at the very first one.

So what does this mean? It means that I'm guaranteed a place at AMDA in New York for the coming fall, where I will attend a two-year acting course. After that I can choose if I want to take two additional years - in Los Angeles. Except my acceptance I've also been granted a scholarship of a couple of thousand dollars that renews itself each year. I'm so happy, and proud!


"When are you leaving?" some might ask.
Well, it's not that easy. Let's not forget that I still have seven auditions left for other schools, both in New York and London. In a dream scenario I would be able to choose from a bunch of them in the end, depending on what I want with my education. I also need to apply for Visa, scholarships, loans and grants to be able to pay the horrific fee at AMDA. I am obviously determined that I will find a way to sort all of this out - I would never allow myself to fall out on a chance like this. If I don't get in anywhere else I know where I can go. It is with excitement I'm thinking about next fall knowing that I will pursue my career, for real.

___
Saturday, 26 January 2013

In the slopes

Ibland så gillar jag att vara ursvensk och åka och svenska mig riktigt i en skidbacke. Min vän Linn har typ aldrig stått på ett par skidor nästan, vilket för mig är ofattbart - är det inte som Svenne en obligatorisk sak att kunna, som cykling? Kanske inte. Jag kanske bara alltid haft förmånen att bo inte alltför många timmar från närmsta skidbacke.
Idag tog vi en tur till en sådan, bara några timmar från Karlstad - Hovfjället. Terror och Snara gjorde mig sällskap och vi hade en asfin dag på skidorna. Måste åka igen innan säsongen är över.

___

Sometimes I like to be a typical Swede and go and be Swedish in a slope. My friend Linn has barely stood on a pair of skies, which is unbelievable to me - as a Swede, isn't knowing how to ski a mandatory thing, like knowing how to ride a bike? Perhaps not. Maybe I've just been fortunate enough to have lived not too far away from the nearest ski resort.
Today we took a trip to one of those, a mere two 1½ hour from Karlstad - Hovfjället. Terror and Snara made me company and we had an awesome day. I have to go again before the season's over.
___