Sunday, 31 March 2013

Snowiest Easter ever

För två år sen låg jag i gräset i Finsbury Park nästan varje dag efter jobbet (slutade klockan 11 på förmiddagarna) och insöp B-vitamin och dödade jobbiga myror som kröp upp på min filt. Det känns lite som ett skämt när man ser hur vädret har varit i år. Screw global warming liksom. Men om man ändå är en sån ursvensk typ som jag så kan man ju lika gärna utnyttja detta väder till det bästa? Jag och familjen åkte upp till släktingarnas stuga i Transtrand, strax nedanför Sälen, och spenderade påsken där med god mat och massa skidåkning. Jo, det var rätt perfekt nu när jag tänker på det!

___

Two years ago I was lying in the grass in Finsbury Park almost every day after work (I got off at 11am) and absorbed vitamin B and murdered annoying ants who kept on crawling on to my blanket. It feels like a joke in comparison to the weather this year. Like, screw global warming. But since I'm such a typical Swede I figured I might just cherish this weather! Me and my family went up to some relatives in Transtrand, just below Sälen, and spent Easter with nice food and lots of skiing. Yeah, it was perfect come to think about it!

___

Saturday, 23 March 2013

Audition for LAMDA

Okej, så förstå detta. Att pendla är ingen konstighet - många pendlar. Jag har pendlat ofta, till jobbet, till skolan och det är många som gör. Men just nu pendlar jag till London. Det börjar bli lite jobbigt. Särskilt när man känner sig glad över att åtminstone få komma bort från snön och kylan i Sverige för att sen mötas av freaking snöstorm på Stansted. MEN SYND VORE VÄL ATT KLAGA!? Tänk på de svältande barnen i Afrika.

Det som började med en ganska slaskig, kall och grinig kväll omvandlades sen till ren och kär glädje när man möttes av Länn och Pete som tog emot en i ett blåsigt Elephant&Castle. Nästa morgon var humöret på topp, som sig bör på självaste auditiondagen. Idag gjorde jag en visit på London Academy of Music and Dramatic Art i västra London, där jag exponerade mig själv för auditionpanelen. Idag gick det okej, men inte mer än så. Alla ord och känsloyttringar satt där de skulle, men jag kände inte riktigt att jag nådde ut den där sista biten. Som att jag tänkte för mycket istället för att vara. Synd. Men helhetsintrycket av både audition och skola tyckte jag ändå var bra. Alla var assnygga också.

Jag och Linn träffade gamla vänner och sen åkte vi hem till Pete där vi bodde och drack billigt vin på tetrapak som sen läckte i hela min väska när vi skulle smuggla med den till stan. Vi tog en snabb tur förbi Vapiano's och träffade några gamla kollegor innan vi drog vidare till G-A-Y Late där alla kom in utom Linn (för vilken gång i ordningen undrar jag?). Istället gick vi till någon random, asstor klubb i Covent Garden och shakeade rumpan innan vi tog bussen senare på natten till flygplatsen. Vi sov på bussen, flyget och tåget. OCH vi såg Glenn Hysén på Göteborg Central och jag smygfotade både med ljud och blixt (jävligt smart).

___

Okay, so get this. To commute is normal - a lot of people commute. I have often commuted, to work and school, and many people do it. But right now I commute to London. It's starting to get annoying. Especially when you feel enlightened to at least get away from snow and cold in Sweden and then be greeted by a freaking blizzard at Stansted. BUT WHY COMPLAIN!? Children are starving in Africa.

What started out as a pretty slushy, cold and grumpy night turned into delirious joy when Länn and Pete met me at a windy Elephant&Castle station. Next morning my mood was peaking again, as it should on the vert audition day. I visited the London Academy of Music and Dramatic Art in west London, where i exposed myself to the audition panel. The audition went okay, but not more than that. Every word and emotional outburst were there, but it just felt like I didn't reach out that last bit. As if thinking too much rather than being. Shame. However, the whole impression of audition and the school, was good. And everyone was gorgeous.

Me and Linn met old friends and then we rushed to Pete's place and drank cheap wine in a tetrapak that leaked in my entire bag and soaked all my stuff when we tried to smuggle it into town. We had a quick visit at Vapiano's and met some old collegues before we went on to G-A-Y Late were everyone got in except Linn (for the 1000:d time). We ditched that place and went on to a huge, random club in Covent Garden where we shook out booties until we took the bus to the airport later that night. We slept on the bus, flight and train. AND we saw Glenn Hysén at Gothenburg Central and I paparazzied  him with both sound and flash switched on (really smart).

___
Glenn

Glenn gives me the evil eye

Linn's ear can look like the number 7, but mirrored.

Tuesday, 19 March 2013

Smart audition-thinking!

Har fått lite frågor om just auditions och vad man ska tänka på. INTE FAN VET JAG tänker jag skräckslaget, men jorå, när jag tänker efter har jag faktiskt vissa tips. Just det där att veta vad man ska göra på en audition kan ju vara ganska svårt. Vad vill dom se? Vad är dom trötta på? Hur är man originell?

Efter konsultationer med både regissörer och folk som själv pluggat på några av de riktigt bra skolorna som jag söker har jag samlat ihop en hel del, guldvärd information:
    Tyck om det du gör. Om du har helt fria händer när det gäller dina monologer så är det värt att fördjupa sig lite i sitt sökande och ta nåt man riktigt gillar.
    När det kommer till klassiska monologer är en Shakespeare i bakhuvudet alltid bra att ha; Shakespeare är en så fundamental pelare inom teatern att det liksom inte kan bli fel - så länge du inte kör Romeo&Julia eller Hamlet = OVERDONE! Ta en text ur en mindre känd Shakespeare-pjäs. Om man inte orkar läsa är det okej att kolla på en filmversion och sen välja monolog.
    Det är ofta vanligt att man förknippar klassisk, gammaldags teater med storslagen dramatik eller tragedi. Så välj gärna en komedi när du väljer klassisk monolog. Det lättar upp den!
    När det kommer till moderna monologer kan man välja nästan vad som helst. Försök i alla fall att hitta en etablerad pjäsförfattare och välj därefter. Försök att inte välja en monolog ur en film, det kan verka lite fantasilöst. Den andra monologen ska tydligt kontrastera mot den första - du vill visa så stor bredd som möjligt på den korta tid du har! Har du redan en komedi så välj en dramatisk.
    Välj roller som passar dig. Du framstår som mer professionell om du väljer roller som går i linje med din ålder och som panelen faktiskt skulle kunna se dig spela i framtiden.

Att öva då? Vad ska man tänka på i sitt framförande? Den viktigaste saken är att veta varför man säger orden man säger. Vad finns det för mening bakom? Vad har jag för riktning, m.a.o. vart vill jag komma med att säga/göra som jag gör? Så länge man känner det kommer panelen att känna det också. Öva mycket, högt och på stora ytor; det är lättare att anpassa sig till ett mindre rum på en audition än tvärtom. Ta gärna hjälp av en regissör eller dramalärare, eller filma dig själv när du övar för att se hur du rör dig på scenen. Det är viktigt att sätta en regi, då man ofta under en audition blir stressad och då rör sig alldeles för mycket. Det är lätt att det blir för flaxigt.

Allt detta är saker som jag själv gjort, eller inte gjort, och sen lärt mig av.
Men viktigast av allt: HA KUL, TRO PÅ DIG SJÄLV OCH TYCK ATT DU ÄR BÄST AV ALLA! Yaaaaay!
Här är en kul lista på vad du inte ska göra på en audition!


___

I've had some questions about auditions and what to think of. WHAT THE HELL DO I KNOW I'm thinking terrified, but second thoughts, I do actually have some tips. Just knowing what to do on an audition can be really tricky. What do they want to see? What are they tired of? How do you stand out?

After consultations with both directors and people who have studied at some of the great schools I'm auditioning for, I've gathered some really useful information:
    Like what you do. If you have free hands regarding your auditions it is worth the effort do really dig in and find something you like.
    When it comes to classical monologues a Shakespeare is always good to know; Shakespeare is such a fundamental pillar in theatre so it can't really go wrong - unless you do Romeo&Juliet or Hamlet = OVERDONE! Choose a less known Shakespeare play. If you can't be bothered to read it, find a screen adaption and watch it.
    It's common to relate classic, old-fashioned theatre to melodramatic tragedies only. So pick a comedy when choosing a classical monologue, to ease it up a bit.

    When it comes to modern monologues you can choose almost anything. Make sure you find an established playwright and choose. Try not to pick a monolouge from a film, it can seem a bit unimaginative. The second monologue should clearly contrast to your first one - you'd want to show off all your acting abilities! If you have a comedy already then choose a dramatic one.
    Pick characters that suit you. You will appear more professional if you choose roles that are close to your age and that the panel could possibly see you in.

What about practice? What is there to think about? The most important thing is to know why you're there. What's the meaning behind the words you're using? What's your direction? Where are you heading with saying/doing what you do? As long as you're feeling it, the panel will feel it too. Practice a lot, out loud, on big spaces; it's easier to adjust to a small room at an audition than the opposite. Go see a director or drama teacher, or film yourself when you practice to check out your movements. It's important with direction, when at an audition, you often get nervous and move too much. It can easily get too messy.


All of these things are things I've done, or not, and learned from it.
Most important: HAVE FUN, BELIEVE IN YOURSELF AND THINK THAT YOU'RE THE BEST OF ALL! Yaaaaay!
Here's a fun list of what not to do at an audition!


___


Friday, 15 March 2013

Olle on Youtube!

Jag vet ju att det i dagens samhälle kan vara jobbigt att klicka på en mus och sen gå in och läsa om något som hänt, så därför tyckte jag som ett nytt bloggverktyg och ett utlopp för kreativitet att en Youtube-kanal vore på sin plats. Här kommer jag lägga upp min resa mot min större resa, klipp och andra stördheter som tagit sig ur mitt huvud.
Check. It. Out.

___

I know that in society today it can be a pain to make a simple mouse-click and read about something that's happened, so I thought, as a blogging tool and a way to let out some creativity, that a Youtube channel would be nice. Here I will share my journey towards my greater journey, videos and other weirdities whom have escaped from my brain.
Check. it. out.

___Wednesday, 13 March 2013

Suicide at SATS

Okej, att jag är otränad är ingen nyhet. Jag har ingen definierad tvättbräda, inga putande bröstmuskler, lite babymage, ganska snygga ben och inte Karlstads bästa kondition. Men nu har jag ändå ett halvår kvar innan jag ska börja min skådespelarutbildning och då har jag ändå tid på mig att komma någorlunda i trim. Som skådespelare bör du ju kunna klättra på en skyskrapa enda dagen och vara balettproffs den andra. Dags att börja ta kroppen på allvar. Så nu när jag fick en veckas gratis träning på SATS i födelsedagspresent så drog jag med mig Länn som är i en liknande form som jag själv, på bodypump. Jag visste inte vad det var. "Man använder skivstång" sa Länn.
Det var en massaker. Vi höll på att börja gråta. Idag är det tredje dagen med träningsvärk - igår hade jag så ont i benen att jag fick ta tag i stolen och lotsa mig ner med händerna när jag skulle sätta mig, och imorse när jag vaknade kunde jag inte sträcka ut armarna ordentligt. Har gått runt som en T-Rex hela dagen. Fy fan. Men det här var bara startskottet! Nu jävlar är det nog!

___

Okay, I'm not the fittest guy in the world. I don't have a defined sixpack, no pouting pecs, bit of a baby belly, pretty nice legs and not the best stamina in Karlstad. But I've got six months until my training towards becoming a full-time actor starts, so I consider that time to get somehow fit. As an actor you should be able to climb a skyscraper one day and be a professional ballet dancer the other. Time to take my body seriously. When I got a week of free training at SATS on my birthday, I dragged Länn along, who's in a similar shape as me, on bodypump. I didn't know what that was. "You use a bar-bell" Linn said.
It was a massacre. We were on the edge of tears. Today is my third day with muscle fever - yesterday my legs hurt so bad I had to cling onto the chair and pilot my body down everytime I was to sit down. This morning when I woke up I couldn't straighten my arms properly. I've been walking around like a T-Rex the whole day. Damn. But this was just the start of it! I'm getting fit!

___


Saturday, 9 March 2013

Buuurthday!

Nog är det mysigt att vara hemma på sin födelsedag ändå! Särskilt när man får traditionsenlig choklad och bulle på sängen på morgonen. Mamma uppvaktade mig med en liten bricka, tänt ljus och paket (cityguide till New York - hint taken, Mamma). Tog mig senare en lång promenad i det soliga Karlstad som verkligen levt upp till sin titel som "Solstaden" de senaste veckorna, innan det blev finmiddag hemma och sen upphämtning av Terror och Länn för lite Mellokvällo. De hade bakat världens finaste tårta till mig! Det råkade sluta på efterfest på Scalateatern, och värre kan det väl bli än så! Karlstad är inte så dumt faktiskt. Inte jämt!

___

It's nice to be back home at your birthday! Especially when you get the traditional hot chocolate and cinnamon buns in bed. Mom gratulated me in the morning with a tray, lit candles and prezzies (a city guide to New York - hint taken, Mom). Took a long walk in the sun before I got home to a nice meal and then was picked up by Terror and Länn for the Melody Grand Prix Final. They had made the best cake in the world for me! I ended up at an afterparty at Scalateatern, could've been worse! Karlstad ain't that bad actually. Not all the time!

___Friday, 8 March 2013

Callback from RADA!

Så här satt jag på fredagkvällen, dagen före min födelsedag och såg på The Matrix med Mamman, när jag märkte ett litet mail i min inbox som legat där sen tjugo över fyra. Det var från Sally Power, auditionansvarig på Royal Academy of Dramatic Art i London, där jag gjorde audition i måndags. Som den bästa födelsedagspresenten meddelade hon att jag gått vidare från min första audition, och att jag snart kommer bli inbjuden till en andra audition inför hela auditionpanelen. YES! I wanna go royal, babies! Let me! LEMME!

___

So it was Friday night, the day before my birthday, and I was watchin The Matrix with Mum, when I noticed a tiny little mail in my inbox that'd been there since twenty past four. It was from Sally Power from The Royal Academy of Dramatic Art in London, where I auditioned this week. As the best birthday gift ever, she informed me that I have made it through my first audition, and that I am soon to be invited back for a second audition and interview before the whole audition panel. YES! I wanna go royal, babies! Let me! LEMME!

___

So excited!

Monday, 4 March 2013

Audition for RADA

Så efter Karlstads Melloweekend så tog jag mig på söndag eftermiddag till Göteborg där jag träffade mina gamla judar Linnescha och Snibben, åt lunch samt övertrasserade mitt konto. På kvällen tog jag mig till Säve flygplats som är ungefär lika stort som mitt vardagsrum och tog det sena flyget till London, där jag sent omsider tog mig hem till mina gamla flatmates i Angel. Där fick jag några timmars sömn innan jag klev ur sängen (eller ja, soffan rent tekniskt sett) och tog mig till Gower Street och The Royal Academy of Dramatic Art. Det här är tillsammans med Guildhall School of Music and Drama och London Academy of Musical and Dramatic Arts, Londons och kanske Europas mest berömda och anrika skolor. Den är ju kunglig liksom. 
Efter en lång helg med Mello, besök och fest och en svag känsla av att jag inte övat så mycket så var jag... inte orolig, men lite nojig. Det här skulle ju bli en av mina viktigaste auditions den här våren, och då är det ju bra om man åker dit och har hjärnan med sig. Hur som helst. 

Det gick skitbra. Alltså, svinbra. Om jag tyckte att min audition till AMDA kändes fantastisk så är det bara förnamnet. Det hjälper ju även när de som har ens intervju är två underbara, engelska damer som hjärtligt sitter och skrattar med i min Shakespearekomedi och talar friskt om min tid som yoghurtförsäljare under min första tid i London. TACK OCH LOV för att det gick så bra. 
Resten av dagen spenderades i ett soligt London, med gamla vänner och rödvin. Fantastisk dag.

___

So after a hectic weekend I took the train to Gothenburg on Sunday where I met my old jews Linnescha and Snibben, had lunch and overdrew my bank credit limit. I took the late flight on Sunday night from Säve Airport, which is approximately yhe size of my living room, to London where I eventually found my way to my old flatmates in Angel. I had a couple hours of sleep before I stumbled out of bed (well, sofa, in all reality) and went to Gower Street and The Royal Academy of Dramatic Art. This, together with Guildhall School of Music and Drama, and London Academy of Musical and Dramatic Arts, is London's and perhaps Europe's most famous and prestigious schools. It's like, royal.
After a long weekend with Melody Grand Prix, visits and parties I had a vague feeling that I wasn't prepared enough, so I was... not worried, but not calm. This was one of my most important auditions this spring, so I didn't wanna feel like I'd left my brain in Sweden. Anyway.

It went so well. Like, awesome. I thought my audition for AMDA felt great, but that's nothing compared to this. It's also really helpful when the audition panel, comprising of two lovely, english ladies, open-heartedly laughs to your Shakespeare comedy, and speaks warmly about your first time in London as a yoghurt salesman (yep, that was me two years ago). THANK GOD it went well.
The rest of the day was spent in a sunny London, with old friends and red wine. Awesome day.

___

Sunday, 3 March 2013

Accepted at AADA!

Fuuuuuuuck!

Den euforiska känslan när du klickar upp ett oläst mail på mobilen och möts av de mest ofattbara orden i världen: you are accepted.

Asså, NEW YORK WANTS ME, vad är det här!?
Att AMDA tog in mig var ju underbart, men att AADA nu också gjort det är ju helt sinnes. Jag har kommit in på anrika The American Academy of Dramatic Arts. Hem till så många framgångsrika skådespelare. Jag har nu möjligheten att utbilda mig i samma lokaler där Grace Kelly och Kirk Douglas en gång utbildat sig. Jag kan gå på samma skola som Anne Hathaway och Danny Devito gått på. AADAs graduates har blivit nominerade till sammanlagt 96 Oscars, 241 Emmys och 85 Tony Awards. Och där har lilla jag, från lilla Värmland, kommit in. Jag dör, det är helt stört.

Jag vill inte börja tänka på att jag måste börja välja nu. Shit.

___

Fuuuuuuuck!

The euphoric feeling when you get an email on your phone and read the most unbelievable words in the world: you are accepted.

Man, NEW YORK WANTS ME, what is this!?
That AMDA accepted me is wonderful, but that AADA did too is just insane! I have been accepted at the prestigious American Academy of Dramatic Arts. Home to so many succesful actors. I have the opportunity to study at the same site as Grace Kelly and Kirk Douglas once did. I can go to the same school as Anne Hathaway and Danny Devito once went to. AADA:s alumni have been nominated to 96 Oscars, 241 Emmys and 85 Tony Awards. And I, a tiny guy from tiny Sweden, have been invited to go there. I'm about to drop dead, this is insane.

I don't want to start thinking that I have to make up my mind soon. Shit.

___
Saturday, 2 March 2013

Mello Weekend

Så Andra Chansen kom till Karlstad och så gjorde även Jonas från Stockholm från Piteå (oklart det där om vad man ska säga om nån kommer från någon annanstans än den bor). För oss Karlstadbor är förmodligen Andra Chansen det största som hänt oss sedan Beatles gjorde sin första utlandsspelning här på 60-talet, i aulan på min gamla skola, som förband åt Sven-Ingvars. Detta är faktiskt inget skämt. Hur som helst så måste man ju visa upp staden när den glittrar som vackrast. Faktum är att Karlstad Kommun till och med skjutit in pengar till lite glitter - mellopynt. Statyn på Stora Torget, som för övrigt en gång blivit utnämnd till Sveriges fulaste, fick sig lite färgglada scarfes och ett glittrigt höftskynke. FEELING IT!
Trevlig helg med trevligt sällskap!
___

So Swedish Melody Grand Prix came to Karlstad and so did Jonas from Stockholm from Piteå (unclear what you should say if someone lives somewhere other than they're from). To us Karlstad residents the Grand Prix is probably the biggest thing to happen to us since Beatles did their first gig outside of the UK here back in the 60:s, in the auditorium at my old school. That's actually not a joke. Anyway, you have to show off your town when it glitters in it's beauty. As a matter of fact Karlstad have been decorated - the statue at the town square, which once was named the ugliest in Sweden, got some funky scarfes and a glittery skirt. FEELING IT!
Nice weekend with nice company!

___


Anton Ewald i Mitticity