Tuesday, 16 April 2013

Audition at Central

AMDAAADARADALAMDA!
    Så låter det om man snabbt och högt rabblar de fyra skolor jag nu hunnit avverka på min stora audition tour. Sammanlagt gör jag audition för åtta skolor, och för de som kan räkna så är jag således klar med hälften. Nästa skola på listan var Central School of Speech and Drama - denna mystiska skola i nordöstra London som jag tills nu vetat så lite om.
    Reste från Göteborg där jag träffade både Linnescha och Snibben innan jag flög över till den lilla ön som är Storbritannien. Klockan nio på tisdagsmorgonen skulle jag vara redo på Central för min auditiondag, och vilken dag det blev sen!
    Dagen på Central var som en dag på skolan. Vi började med en snabb uppvärmning där vi gjorde såna där typiska teatergrejer som att låtsas vara träd och sånt. När man tänker på att det är det jag kommer spendera hundratusentals kronor i studiekostnader på, så kan man börja skratta. Men ack, så viktigt det är. Efter det hade vi en workshop där vi sjöng och gjorde övningar, varpå vi fick läsa våra monologer. Efter det var det lunch innan vi blev återkallade till salen där vi börjat. Där fick man veta om man var fri att gå, eller om man skulle stanna kvar. Jag blev ombedd att stanna kvar. Vi fick gå upp och träffa dramalärarna igen och jobba med våra texter ur lite nya infallsvinklar, och även jobba med varandra. Tadaaa. That's it.
    Jag gick inte vidare.
    Fick besked inte så långt efter min audition. Det var synd, för jag gillade verkligen Central, jag blev positivt överraskad av denna lilla pärla i Swiss Cottage, kunde verkligen se mig själv växa och utvecklas där. Tråkigt. Men sånt är livet, ey!

___

AMDAAADARADALAMDA!
    That's how it'll sound if you babble the four schools I've auditioned for so far on my big audition tour. I'm auditioning for eight schools in total, and for those who know their maths, you realize I've come halfway. Next school on the list was Central School of Speech and Drama - this mystical school in northwest London I've known nothing about until now.
    I traveled from Gothenburg where I met both Linnescha and Snibben before I flew to the little island that is Britain. I had to be ready for my audition at Central at 9AM the following day, and what a day it was!
    The day at Central was a day at the school, on the course. We started out with a quick warm up where we did those typical acting exercises, like pretending to be trees. Realizing that this is what I'll be spending my precious moolah on, it does trigger some laughs. But oh, the importance of it. After the warm up we had a workshop where we sung and did further exercises, and then we did our monologues. Then followed lunch before we all gathered to find out who could go home and who should stay. I was asked to stay. We got to see the drama teachers again to work further on our speeches, and work with each other. Tadaaa. That's it.
    I was not recalled after this.
    I got the results not too long after my audition. It was a shame, because I really liked Central, I was pleasantly surprised by this little gem in Swiss Cottage, I really could see myself grow and develop there. Too bad. But hey, that's life!

___

Gothenburg

Central

Old Compton Street

Piccadilly by night

___Check out my vlog on Youtube

1 comment:

  1. Du är så duktig Olle! du kommer slå igenom med storm! det har vi som känt dig sen 4 på mellanstadiet alltid vetat! Love!

    ReplyDelete