Thursday, 25 April 2013

Audition for Arts Educational Schools

Så jag kom hem från London på torsdagseftermiddagen och åkte sen över sex dagar senare igen. Varför detta flängande? För att det känns bäst. Det är skönt att vara hemma och kunna fokusera på nästa audition och spara alla pengar som går. När jag nu reste till London igen så hade försommaren verkligen kommit. Amen mums asså. Fett skönt! Den här vackra dagen tog jag mig ur sängen och hoppade på District Line ut till Chiswick, ett väldigt fint område i västra London. Parkerna var gröna, träden blommade och människor åt sin lunch i gräset. Här ligger Arts Educational Schools, eller ArtsEd som det förkortas. Vilket läge.
    Jag klev bara in och tänkte: nej. Jag vet inte varför. Någonting kändes bara inte rätt. Jag intalade mig själv att jag var larvig och tänkte att jag naturligtvis ska göra mitt allra bästa på min audition och riktigt känna efter under dagen. Skolan är trots allt en mycket fin skola som huserar många elever i olika inriktningar. Det var stora byggnadsställningar runt om skolan och mycket buller - Andrew Lloyd Webber hade just skänkt 4,5 miljoner pund att rusta upp skolan; det är musikalkungens skola nämligen. Inte undra på att man snubblade över musikalartister i korridorerna.
    Den här kursen på skolan inriktar sig mycket på film och kamera, för att riktigt förbereda sina elever för dagens industri, där nästan 70% av en skådespelares jobb sker på skärmen. Vi värmde upp med världens klistrigaste ramsa som suttit på hjärnan ända sen dess. Scrolla ner och kolla in min Youtube-vlog och få ett smakprov! Jag gjorde min audition för två trevliga damer som gav mig insider tips på hur jag kan låta ännu mer engelsk (hemlis!) och det var det. Och det var just det. Det. Det är lite tråkigt att det börjar kännas så - Det var det. Det ska ju mer kännas såhär: GAAAAAWOHOOOOO! Så som det gjort på andra auditions.

När jag åter kom hem till Sverige hade jag fått ett brev från LAMDA som jag gjorde audition för i Mars. De sa tack, men nej tack. På måndagen efter fick jag ett brev från ArtsEd. De sa tack, men nej tack.

BAM. Skolorna i London stänger sina dörrar för mig, och jag undrar naturligtvis varför. Och inget får man veta. Hur som helst så tar jag fler och fler steg närmre New York för var dag som går. Tänk om det blir det i slutändan? Scary!

___

So I came home from London on Thursday afternoon and then went over six days later again. Why this bustle spirit? Because it's for the best. It's good to be home and be able to focus on the next audition and save as much money as possible. When I traveled to London again, early summer had really arrived. Yummy mummy. Really nice! This lovely day I crawled out of bed and jumped on the District Line to Chiswick, a very nice area in West London. The parks were green, the trees bloomed and people had their lunch in the grass. Here lies the Arts Educational Schools, or ArtsEd as it is abbreviated. Nice location.
    I just stepped in and thought: no. I do not know why. Something just did not feel right. I told myself that I was silly and that I would of course do my very best at the audition and feel the vibe throughout the day. The school is after all a very nice school that houses many students in various specializations. There were huge scaffolding around the school and very noisy - Andrew Lloyd Webber had just donated 4.5 million pounds to renovate the school, since it's actually his schools. No wonder I stumbled over musical artists in the hallways.
    This course at the school focuses a lot on film and camera, to properly prepare their students for today's industry, where nearly 70% of an actor's job is on the screen. We had a warm-up with the stickiest chant in the world, it's been stuck on my brain ever since. Scroll down and check out my YouTube vlog for a taste of it! I did my audition for two nice ladies who gave me insider tips on how to sound even more English (secret!), and that was it. And it was just that. It. It's a bit sad that it's starting to feel like that - That was it. It is supposed to feel more like this: GAAAAAWOHOOOOO! As it has at the other auditions.

When I came back home to Sweden, I had received a letter from LAMDA where I auditioned in March. They said thanks but no thanks. On the following Monday, I received a letter from ArtsEd. They said thanks but no thanks.

BAM. Schools in London are closing their doors at me, and I wonder why, of course. And I don't get any feedback. So for each day, I'm taking one step closer to New York. What if it's New York in the end? Scary!

Audition tour:
AMDA - Accepted
AADA - Accepted
RADA - Recalled
LAMDA - Rejected
CSSD - Rejected
UAL - Rejected
ArtsEd - Rejected
Guildhall

___


___

Vlog

1 comment:

  1. Hi Olle, Just came across your blog when looking for posts on drama auditions. I auditioned for Rada this March and was rejected. Again, it was such a bloody lovely audition I wish at least you could have gotten feedback. Going to try the rest of the London ones this season. Congrats on America, hope you're settling in and thank you for sharing your experiences.

    ReplyDelete