Saturday, 16 June 2012

Sweden vs England vid London Bridge

Hade aldrig trott att dagen skulle komma då jag står med en svensk t-shirt, med en svensk dricka i all min svenskhet på en typiskt engelsk pub full med huliganiska engelsmän. Men man passerar ju många milstolpar under livets gång, och detta kanske var en av dem. Trots att vi förlorade så kände jag ändå en slags stolthet över mig själv efter att ha visat en sådan typisk, svensk, manlig patriotism. Det är väl inte direkt det jag är känd för.
No comments:

Post a Comment